2019-07-25 11:59Bloggpost

Murcia - En spansk spårvagnsstad på franskt vis

Spårvagnar i Plaza Circular i Murcia. Ett klassiskt franskt system - fast i Spanien. Murcias spårväg har varit ett lyft för den lokala kollektivtrafiken.

Murcia ligger i södra Spanien, precis där det brukar bli som absolut varmast under sommarmånaderna. I staden finns ett av Spaniens nyaste spårvägssystem, Tranvía de Murcia, vilket är 18 kilometer långt och i en U-form förbinder flera viktiga platser i stadens utkant med stadens centrum.

Systemet öppnade 2011 för trafik, efter att under en tid haft en kort demonstrationssträcka för att visa att spårväg faktiskt fungerar även i Murcia. Systemet byggdes och drivs på koncession under de närmaste 40 åren vilket ger operatören stora möjligheter och incitament att göra trafiken så attraktiv som möjligt. Stadens spårvagnar var ursprungligen tillverkade för Madrid, men Murcia köpte dem istället. 

Spårväg längs en gata i Murcia där man tydligt ser att den är fullt avskild från övrig trafik.

Spårvägen i Murcia är byggd på franskt vis, det vill säga fullt integrerad i gatumiljön men avskild från övrig trafik för full framkomlighet. Tidvis är banan byggd i gräs.

 

Spårvägen i staden är ett klassiskt franskt system, där spårvägens spår ligger i helt avskilda områden men integrerade i gatumiljön. Den första linjen är byggd som ett U, och stannar vid flera stora arbetsplatser längs vägen. Det är värt att notera att varken järnvägsstation eller busstation angörs i linjens nuvarande sträckning, utan det är först vid kommande nybyggnationer (om de blir av) som dessa kommer omvandlas till intermodala noder. 

I ena änden av den långa linjen finns även linje 1B, som är en spårvagn i skytteltrafik som går relativt sällan och trafikerar få hållplatser. Detta upplägget gjordes för att kunna upprätthålla relativt täta turer på huvudlinjen, medan den andra fick trafik som går betydligt mer sällan. 

Systemet är avskalat jämfört med många andra, och byggt med sparsamhet i åtanke. Depån är utilitarisk men utan egentligen någon särskild designtanke. Den fyller sitt syfte helt enkelt. Plattformarna för spårvägen har en distinkt formgivning, men har en enkel konstruktion.

Bild på spårvägshållplats i Murcia.

Spårvägssystemet i Murcia är avskalat, och hållplatserna innehåller endast det viktigaste. På pelaren i bilden kan man ana ett av de klistermärken som är en del av systemets tillgänglighetsanpassning.

Något som särskiljer Murcia från andra system är en innovation inom tillgänglighetsområdet, och det är ett system av koder som kan läsas av med mobiltelefon, och hjälpa såväl turister, som resenärer med synnedsättning att navigera i systemet. Det finns två olika sorters appar, en som är mer av den traditionella reseplanerartypen där du som normalseende kan ta reda på när nästa spårvagn går och närmaste vägen till någon lokal sevärdhet med hjälp av augmented reality, men det finns också en app för dig som har synnedsättning som berättar hur långt framför dig spårvagnen finns. Systemet är innovativt på det sätt att all kodning av systemet ser i backoffice hos operatören, medan på stan är det vanliga billiga analoga klistermärken som står för kommunikationen, vilka lätt kan ersättas om de skulle bli vandaliserade eller liknande. Ett smidigt sätt att öka tillgänligheten utan några stora dyra investeringar. Samma system finns även i flera andra spanska städer, exempelvis Barcelona och Alicante. 

Framtida expansioner är under utredning, framförallt en förlängning som ska koppla ihop järnvägsstationen. Detta är den förlängning som har best affärscase. Det finns även fler planerade förlängningar i nätet, men dessa ligger längre fram i tiden och det är tveksamt om de kommer att bli av då resenärsunderlaget är ganska tunt.  Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse