2019-08-22 08:30Bloggpost

Marseille - spårvägen där gammalt blev nytt

Spårvagnen tar sig fram genom centrum i Marseille på kvällstid. På bilden syns tydligt hur fotgängare lätt kan ta sig fram och korsa spåren vid behov. Spårvagnen tar sig fram genom centrum i Marseille på kvällstid. På bilden syns tydligt hur fotgängare lätt kan ta sig fram och korsa spåren vid behov.

Välkommen till Marseille!

Marseille är en stad i södra Frankrike med mycket spårvägshistoria liksom många andra franska städer. Den gamla spårvägen som fanns i Marseille lades ned över tid som på många andra håll, men försvann inte helt förrän 2004, då den stängdes under tiden som Marseilles nya nät byggdes. Anledningen till att spårvägen överlevde just här var en centralt belägen tunnel som inte passade bussar.

Bild på nerfart till tunnel i ett bostadsområde.

Nerfarten till spårvägstunneln i Marseille är diskret mitt i ett bostadsområde. Eftersom dagens spårvagnar är bredare än de som fanns när tunneln byggdes, så har ett spår tagits bort och kvarvarande justerats till mitten av tunneln. Bild: Ingolf - CC BY-SA 2.0

2007 öppnade den första nya delen av nätet (där även den äldre tunneln renoverats) och sedan dess har det blivit fler grenar, och systemet är inte på något sätt färdigbyggt än. Utöver förlängningar inom staden, till exempelvis sjukhusområdet, byggs även förlängningar till sjukhusområdet, samt till metrons framtida slutstation på linje 2. 

Bild på spårvagn i tunnel.

Spårvägstunnelns interiör i Marseille är kanske inte den mest lockande miljön att vistas i, men erbjuder lätt övergång mellan spårväg och tunnelbana i samma plan.

Bild på metroskylt med infoskylt om spårvägen som är svår att se.

Utan synliga spår i gatumiljön är det inte alltid lätt att hitta till spårvägen. En liten tilläggskylt på den tydliga metroskylten skvallrar om att spårvägen finns här.

Spårvägen är inte ensam

Utöver spårvägen i Marseille så finns det även ett metrosystem, och ett bussystem med hög nivå av service (BRT light) som trafikerar utkanten av staden då innerstanden inte lämpar sig för någon tyngre busstrafik. Metrons och spårvägens linjesträckningar korsar varandra på flera ställen inne i Marseilles centrum, men trafikerar inte dubbelt, det vill säga att om en metrolinje går mellan två punkter, så gör inte spårvägen det och vice versa. Samtliga linjer på såväl metro som spårväg trafikerar centrala delarna av staden, men det är enbart metron som trafikerar stadens stora centralstation. 

Utsikt från Marseilles centralstation där man tydligt ser att topografin är svår för en spårväg, vilket är en av anledningarna till att det inte går att åka spårvagn hit. En annan anledning är att man försöker undvika dubblering av reseutbudet.

En av anledningarna till att spårvägen inte trafikerar Centralstationen i Marseille är stadens topografi. En annan anledning är att metron redan finns i centralstationens nedre nivåer.

Bild på lokaltågsstationen Blancarde i Marseille med spårvägen precis utanför.

Även om spårvägen inte trafikerar Marseilles centralstation så trafikeras de andra mindre stationerna av spårvägen. Blancarde har exempelvis spårvägstrafiken precis utanför dörren.

En fransk klassiker

Spårvägen i Marseille är "klassiskt fransk" på det sätt att den är integrerad i gatumiljön, men avskild från övrig trafik på olika sätt. I centrum finns inga barriärer för fotgängare som vill korsa spåret. Detta gör att spårvagnen kommer fram men att staden fortfarande upplevs som hel när fotgängare kan korsa spåret utan problem. På vissa håll i centrum är det extra ont om utrymme, och då tillåts exempelvis varutransporter att köra på spårvägens område medan man på andra håll har gett spårvägen helt eget utrymme på grässpår. Spårvagnen har full prioritet i korsningar, vilket ger en bra genomsnittshastighet på linjerna. I innerstaden har man prioriterat att ge resenärerna nära till sina målpunkter, istället för att hålla uppe hastigheten vilket också gjort det möjligt att ha spårvagnen som en del av stadsmiljön. 

Två äldre kvinnor korsar spårvägen utan problem, medan en spårvagn står vid en hållplats i bakgrunden.

Spårvägen är helt integrerad i stadskärnan barriärfritt, vilket gör det enkelt för människor att ta sig fram.

Ett distinkt utseende bygger identitet

Spårvagnarna i Marseille har ett unikt utseende som ska föra tankarna till sjöfart och påminna om kölen på en båt. De har blåtonade rutor för att hålla inomhusmiljön svalare, och inredningen går mycket åt trähållet vilket inte bara gör att vagnarna upplevs som svalare, men det är också lätt att hålla rent. Fönstren är stora och ger bra utsikt både in och ut ur vagnen. Värt att notera är också att tillverkare är Bombardier, och Marseille därför är ett av få franska system som inte använder Alstom som leverantör. Modellen heter Flexity Outlook och är 2,4 meter bred. Vagnarna var dryga 30 meter vid leverans, men har över tid förlängts till 42 meter samtidigt som vagnarna genomgick planenlig revision.

Men spårvägen är inte bara ett transportslag bland andra i Marseille, utan den används även som stadsbyggnadsverktyg. Detta är väldigt tydligt vid slutstationen Arenc som i nuläget upplever en byggboom som inte hade varit möjlig utan spårvägen. Och även om inte området är särskilt välkomnande i nuläget då många hus är halvfärdiga, så kommer spårvägen i kombination med den nyligen återöppnade lokaltågsstationen att göra området väldigt attraktivt. 

Slutstationen för två av linjerna i Marseille - Arenc - ligger i ett stadsutvecklingsområde. Många hus är på väg upp och det kommer bli fint när det är klart, men i nuläget är det kanske inte världens trivsammaste plats.

Slutstationen för två av linjerna i Marseille - Arenc - ligger i ett stadsutvecklingsområde. Många hus är på väg upp och det kommer bli fint när det är klart, men i nuläget är det kanske inte världens trivsammaste plats.

Vad kan vi lära oss?

Delvis såklart att det är bra att kunna återanvända befintliga infrastruktur. Men det är också fullt möjligt att minska biltrafiken i centrum och samtidigt skapa en stadskärna som är trevlig och attraktiv. Marseille är också ett bra exempel på en identitetsskapande spårväg med distinkt utseende som tar tillvara på stadens historiska arv. I korthet, ett bra exempel på modern spårväg med vissa brister, såsom att cykelinfrastrukturen som inte alltid är helt genomtänkt. 

Spårvagn och cyklister delar på utrymme vid en av linjernas tillfälliga slutstationer.

Vid en av linjernas tillfälliga slutstationer är inte cykelinfrastrukturen tydlig, eller lättanvänd. Vilket gör att cyklisterna hellre följer de gena spåren än cykelbanorna. Trots detta är antalet olyckor med cyklister väldigt litet.

 Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse