2018-05-09 08:35Bloggpost

Nottingham - Modern spårväg i trånga gator

Spårvagn i mörkret vid stadens centrala torg. Spårvagn vid torget i centrum.

Nottinghams spårväg öppnades 2004, och har sedan dess byggts ut väsentligt till stadens förorter och närliggande samhällen. Planer för att bygga vidare finns, när väl finansiering är säkrad.

Spårvägen i Nottingham byggdes som ett sätt att minska trängseln i stadens centrum. Det har man lyckats bra med. Trängseln har minskat och människor som bor och vistas i centrum har fått det bättre. 

Finansieringsen av den ursprungliga spårvägen löstes bland att genom att Nottingham började tillämpa något som kallas för workplace parking levy. Det innebär att de arbetsplatser som har parkering får betala en extra avgift för detta, och avgifterna går till kollektivtrafiken. Mer hur detta fungerar kan du läsa här. 

Spårvagn vid torget.

Spårvagn vid torget.

Populariteten för spårvägen har vuxit, och redan de första åren den var i trafik så överskreds prognoserna för antalet passagerare. Denna starka ökning har legat till bas för att kunna motivera de utbyggnader som skett i systemet sedan dess. 

Nottinghams spårvagnar trafikerar vad som sägs vara Europas snävaste spårvagnskurva.

Nottinghams spårvagnar trafikerar vad som sägs vara världens snävaste spårvagnskurva.

Att anlägga spårväg i ett historiskt centrum är inte det lättaste. Det är trångt att komma fram vilket har tvingat fram exempelvis denna kurva. Den sägs ha minst svängradie på normalspår i hela världen. Det inre spåret har en radie på 18 meter, den yttre 21 meter. Gnissel i kurvan var ett problem från början, men det löstes med hjälp av smörjmedel. Kurvan trafikeras också av bilar och bussar, men smörjmedlet innebär inga problem för dem det handlar om väldigt små mängder. Det är också ett miljövänligt fett som bryts ner snabbt. 

Spårvagn vid stadshuset.

Alla spårvägslinjerna går genom centrum, vilket ger en tät trafik med hög kapacitet där det behövs allra mest. I Nottingham har man också lyckats göra spårvägen väldigt tyst, vilket innebär att att ljudvolymen minskat rejält. Åtminstone när det inte är fester i området.

Två olika spårvagnar, en från Alstom (grå) och en från Bombardier (rödfolierad).

Det rullar två sorters spårvagnar i staden.

Det rullar två olika sorters spårvagnar i Nottingham. En äldre Bombardier Incentro, och en Alstom Citadis. Två olika sorters vagnar har varit en större utmaning för infrastrukturen än man ursprungligen trott. De sliter nämligen på rälerna på olika sätt. Utmaningen löstes dock genom att hjulprofilerna gjordes om så att de är likadana på båda vagnarna vilket minskat slitaget rejält.

Bussar trängs och framkomligheten är dålig i centrum.

Bussar på tvärgator i centrum

På gatorna i närheten av spårvägen blir det tydligt varför högkvalitativ spårväg behövdes för att kunna locka resenärer. Bussar som står på kö och står ivägen för varandra gör att det blir problem tidhållning, komfort och trafiksäkerhet. Antalet bussar har kunnat minska sedan spårvägen blev klar och framkomligheten blev bättre, men den är fortfarande en utmaning. 

Något annat som också har blivit otroligt populärt i Nottingham är Park & Ride, där du som pendlare kan parkera gratis och sedan ta spårvägen in till centrum. Detta har också bidragit till att minska biltrafiken. Det är dock lite för populärt i nuläget och diskussioner pågår hur man kan förbättra tillgänligheten på parkeringsplatser. 

Spårvagn på gammal järnväg.

Spårvagn på gammal järnväg

Nottingham har inte enbart stadsspårväg. Delar av nätet liksom i flera andra engelska system trafikerar nedlagda järnvägssystem. Detta innebär att det utanför centrum går att hålla högre hastigheter, och att spårvägen där mer har karaktären av järnväg med t.ex. signalreglerade plankorsningar. 

Kundcenter för spårvägens kunder.

Kundcenter för spårvägen finns mitt inne i stan.

Alla biljettköp i Nottingham sker med biljettautomat, men det finns ett bemannat försäljningsställe som inte bara kan sälja biljetter utan också svara på alla möjliga frågor som har med spårvägen att göra. Detta kontor var viktigt - framförallt i byggnadsfasen av etapp två - för att folk skulle kunna vara uppdaterade kring vad som händer och vilka förändringar i utbudet som var på gång.

Sammanfattningsvis kan sägas att spårvägen i Nottingham är ett bra exempel på hur modern spårväg kan byggas även i medeltida städer. På bilderna ovan visar vi några av de smarta lösningar som finns, men det finns fler. Exempelvis har man på vissa ställen enkelriktad trafik, vilket innebär att i ena kvarteret går spårvagnen åt ena hållet, något kvarter längre bort går den åt andra hållet. Ett besök i staden i rekommenderas varmt för att bilda sig en egen uppfattning kring hur spårvägen har påverkat stadsutvecklingen.

 

 

Om du önskar använda fotona i något sammanhang, kontakta kansliet  för högupplösta varianter. De är fria för icke-komersiell användning så länge tillstånd är inhämtat från föreningen och fotograf anges. Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse