2018-07-03 15:00Nyheter

Välbesökt seminarium i Almedalen

Teres Lindberg, Anders Åkesson och Karin Svensson Smith i panelsamtal. Panel på Spårvagnsstädernas seminarium 2018 i Almedalen.

Under årets politikervecka i Almedalen arrangerade Spårvagnsstäderna som brukligt seminarium kring spårväg. Årets fokus var finansiering, och hur de olika politiska partierna såg på framtida finansiering av spårvägar. Seminariet var förhållandevis välbesökt, trots att seminariet krockade med Sveriges fotbollsmatch i VM, vilket medförde att Almedalen var tommare än vanligt. 

Ämnet som diskuterades var aktuellt, då Uppsala kommun bara dagarna innan fått besked från regeringen att kommunens spårväg kommer få statlig medfinansiering med 900 miljoner kronor. Panelsamtalet inleddes av att Patrik Hesselius, senior advisor på Uppsala kommun berättade mer om vad Uppsalapaketet innebär för staden och vilken utveckling staden kan vänta sig. Hesselius var tydlig med att spårvägen är ett måste för att staden ska kunna utvecklas åt det håll man vill, och att andra transportsätt som BRT inte är ett realistiskt alternativ. 

Patrik Hesselius från Uppsala kommun.

Patrik Hesselius från Uppsala kommun presenterade planerna för Uppsala och vilken betydelse de har för framtidens Uppsala.

Synen på statlig medfinansiering var olika bland partierna. Karin Svensson Smith (MP) menade att man måste vara öppen för nya sätt att finansiera spårvägar och inte stänga några dörrar för andra sätt än statlig anslagsfinansiering för att finansiera framtida spårvägar. Hon var dock nöjd med stadsmiljöavtalen, och hoppas de ska leva vidare i framtiden. Teres Lindberg (S) menade att man måste använda rätt finansieringsmodell på rätt projekt, statlig anslagsfinansiering kan vara en väg i vissa projekt, medan andra kan hanteras bäst som OPS-lösningar. Anders Åkesson (C) gratulerade Uppsala till sin spårvägssatsning, men menade att finansieringen inte borde lyfts från nationella planen, då projekt på landsbygden kan bli lidande. Istället skulle man kunna titta mer på de pensionsfonder som gärna är med och lånar ut pengar för större investeringar. 

Det kan också konstateras att det inte fanns någon större experimentvilja bland partierna. Intresset för att exempelvis verka för att kommunerna får fler verktyg för finansiering som exempelvis används i Storbritannien (workplace parking levy) eller Frankrike (versement transport) var inte starkt. 

Deltog i panelen gjorde Teres Lindberg (S), Anders Åkesson (C) och Karin Svensson Smith (MP) - samtliga från riksdagens trafikutskott. Fler riksdagspartier bjöds in, men valde att inte delta av olika skäl. Modererade gjorde Caroline Ljungberg Toulson från Trivector. 



Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse