2021-02-10 12:00Pressmeddelande

Spårvagnsstäderna släpper broschyr om spårväg

Bild av broschyrens framsidaBroschyrens framtida med bilder från Sveriges samtliga spårvägsstäder.

Idag släpper Spårvagnsstäderna en broschyr om spårväg. Arbetet har pågått under 2020 och har äntligen blivit klart. Tanken med broschyren är att både lyfta fram spårväg som transportslag men också Spårvagnsstädernas arbete. 

- Det är viktigt att lyfta fram spårväg som det attraktiva trafikslag det är, och de fördelar som bygge av spårväg faktiskt medför för exempelvis stadsbyggnationen och hållbarhetsmålen, säger Hans Cruse, kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Broschyren finns i två varianter, en digital med interaktiva element, och en analog som kommer finnas tillgänglig på event och genom att beställa den från kansliet. Alla medlemmar i föreningen har fått möjlighet att visa upp sin verksamhet i broschyren. 

- Det är kul att så många av våra associerade medlemmar har tagit tillvara på denna möjlighet. Spårvagnsstäderna är en bred förening som välkomnar alla aktörer som på något sätt är knutna till spårväg - såväl städer och regioner som företag och branschföreningar. Med broschyren var vi möjlighet att visa vår bredd och vilka möjligheter som finns för våra medlemmar att lära av varandra. Just interaktionen mellan dem ser vi som väldigt viktig för att få till så bra spårvägsutveckling som möjligt, det blir sällan bra om var och en sitter på sin kammare och uppfinner hjulet om och om igen,  fortsätter Cruse. Samverkan mellan exempelvis arkitekter och spårkonstruktörer så att till exempel ett gestaltningsprogram för en spårvägssträckning kan bli bra och realistiskt redan i ett tidigt skede. 

I broschyren finns också ett avsnitt på engelska som handlar om föreningen. Det är ett led i föreningens internationaliseringsarbete. Sverige och Norden som marknad har upptäckts av fler internationella aktörer som vill komma in på marknaden, och just språket är ibland problematiskt när det kommer till att delta på marknaden. 

- Det är viktigt att föreningen blir mer tillgänglig även för internationella aktörer som inte pratar svenska. Städer och regioner från våra grannländer har alltid kunnat bli medlemmar i föreningen, men språket har varit ett hinder. Detsamma gäller för andra utländska aktörer - internationaliseringen ökar värdet för dem och sänker tröskeln för att bli medlemmar hos oss. Vi hoppas kunna välkomna fler internationella medlemmar snart, avslutar Cruse.

För den som vill beställa några exempel av broschyren går det bra att höra av sig direkt till kansliet. 

>> Den interaktiva broschyren hittar du här - En PDF-variant finns att ladda ner bland länkarna på sidan. Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse