2015-05-08 12:04Pressmeddelande

Nya guidelines för modern spårväg i Sverige

null

Nya gemensamma guidelines för spårvägstrafik har tagits fram genom ett samarbete inom kollektivtrafikbranschen. Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. De ger stöd och inspiration till städer som vill utveckla kollektivtrafik med hög kapacitet.   

Spårvagnsstädernas medlemmar har under våren tillsammans med X2AB utvecklat rekommendationer för kapacitetsstark kollektivtrafik med fokus på modern spårväg.

– De nya guidelines som tagits fram för spårväg ger stöd och inspiration för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. De ökar även kunskapen om hur spårvägar kan bidra till ökat bostadsbyggande och mer attraktiva städer, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad och ordförande i Spårvagnsstäderna.

Många av råden i guidelines kan även tillämpas för BRT-lösningar (Bus Rapid Transit) och för att höja kvaliteten i busstrafiken.

– Dessa nya guidelines är ett komplement till de ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT” som X2AB tillsammans med branschexperter tog fram i början på året. Det finns stora likheter i planeringsförutsättningarna när det gäller BRT och spårväg. Jag hoppas att de nya riktlinjerna kommer att bidra till en positiv utveckling av attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet kopplat till en hållbar stadsutveckling, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD på X2AB.

Ladda ner “Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på spårväg” på Spårvagnsstädernas webbplats (pdf)

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse