2018-09-26 12:30Nyheter

Välkommen till Spårvagnsstädernas höstseminarium i Borås

Duospårvagn i Kassel. Bild: Eastpath (CC BY-SA 3.0).Duospårvagn i Kassel. Bild: Eastpath (CC BY-SA 3.0).

Duospårväg är ett koncept som kombinerar spårvägens egenskaper med järnvägens. Den gör det möjligt att dra nytta dels av spårvägens höga kapacitet i stadstrafik med järnvägens högre hastigheter och gena linjedragning. Konceptet har ökat i popularitet i Europa, och framförallt i Tyskland finns flertalet system där centralort knyts ihop med kringliggande mindre orter med hjälp av moderna spårvagnar som även trafikerar det lokala järnvägsnätet. 

Även i Sverige gjordes tester i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet men konceptet försvann ur medvetandet för att sedan börja föras upp i diskussionen igen under senare år.  

På årets höstseminarium kommer vi att ägna konceptet som helhet lite mer uppmärksamhet. Vad hände med duospårvägsplanerna i Sverige? Hur ser det ut i Europa? Och vilka tekniska utmaningar finns?

Vi träffas i Borås som är en av de platser som pekas ut som tänkbara att trafikera med duospårväg i framtiden. Seminariet äger rum den 4:e december klockan 13-16. 

Detaljerat program och anmälan hittar du på denna länk: http://www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/sparvagnsstadernas-hostseminarium-0

Anmäl dig senast 28:e november.Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse