2015-06-09 08:01Pressmeddelande

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

null

När städerna växer och vi behöver öka bostadsbyggandet är effektiv kollektivtrafik avgörande. Nya linjer öppnar upp för attraktiva lägen där bostäder, handel och arbetsplatser kan utvecklas utan att biltrafiken behöver öka. Vilken roll har spårväg och annan kollektivtrafik för att skapa dynamiska regioner med nya attraktiva bostäder? Vilka krav ställer unga på städer de ska bosätta sig i? Var bör investeringarna först göras, i ny kollektivtrafik eller i nya fastigheter?


Under ett seminarium lyfter Spårvagnsstäderna, Fastighetsägarna och organisationen Jagvillhabostad.nu betydelsen av spårväg och annan effektiv kollektivtrafik för att öka bostadsbyggandet i städerna. Kollektivtrafik med hög kapacitet skapar attraktiva stråk och ökar värdet på fastigheterna längs med sträckorna. Linjerna integrerar olika stadsdelar med varandra och helt nya attraktiva lägen kan skapas där unga ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

Medverkande:
Conny Wahlström (Mp), statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund
Rudolf Antoni, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR
Teo Strömdahl Östberg, ordförande, Jagvillhabostad.nu
Sofia Jonsson, näringspolitiskt ansvarig, Stockholms Byggmästareförening

Tid: tisdag 30 juni 2015, 16:00 - 17:35
Plats: Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby

Se hela programmet på Spårvagnsstädernas webbplats

Foto : JC Sexe - Ville de Besançon

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse