2015-01-08 15:00Pressmeddelande

X2AB och Spårvagnsstäderna i nytt samarbete för stärkt fokus på attraktiv kollektivtrafik

null

X2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. Arbetet stärker utvecklingen av attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik oavsett trafikslag.

X2AB lanserar den 8 januari nya Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT – Bus Rapid Transit under Transportforum i Linköping. Arbetet med riktlinjerna som genomförts under 2014 har skett i bred förankring med representanter för trafikföretag, myndigheter och industri. Nu går man vidare och tar fram Guidelines även för moderna spårvägar.

– Det finns stora likheter mellan de krav som ställs på BRT och moderna spårvägslösningar. Därför har X2AB och Spårvagnsstäderna kommit överens om att ta fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. På så sätt stärks fokus på utveckling av attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD på X2AB.

– Spårvagnsstäderna ser många fördelar med att samordna arbetet med riktlinjer för spårväg och BRT. Många kommuner inför nu stomlinjer med tät busstrafik och då är det kostnadseffektivt om stråken samtidigt kan förberedas för framtida spårvägsutbyggnader. Modern spårväg kan tillsammans med busstrafik uppfylla målsättningen att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, menar Hans Cruse, tillförordnad kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Foto: IngolfBLN, CC BY-SA 2.0

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse