2014-02-12 10:14Pressmeddelande

Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

null

Spårvagnsstäderna har tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterat ett antal förslag till myndigheten. I svaret till föreningen, skriver nu Gunnar Malm, Trafikverkets GD:

”Med stöd av Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm kan Trafikverket medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg."

Trafikverket nämner att en förutsättning för att medverka till finansieringslösningar är att spårvägsprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och länsplanerna för regional infrastruktur.

– Förtydligandet att Trafikverket kan medverka till finansiering av spårvägsprojekt är mycket viktigt. Nu behöver ingen tveka, Trafikverket kan bidra till investeringar i de växande städernas kollektivtrafik, säger Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna.

Trafikverket kommer nu även för första gången diskutera spårvägsfrågor när riktlinjerna för ”Vägars och gators utformning (VGU)” nu justeras.  Det gäller även vid revideringen av handboken ”Trafik för en attraktiv stad” som genomförs under 2014.

– De flesta kommuner ser Trafikverkets riktlinjer som vägledande i sin trafikplanering, därför är det tillfredsställande att spårvägsfrågor nu arbetas in ordentligt. Det underlättar arbetet med de omfattande spårvägsplaner som finns i Sveriges växande städer, menar Jens Forsmark.

Illustration: Visionsbild nya spårvägen som planeras i Lund. Metro Arkitekter/Idesign/Spårvagnar i Skåne

Läs mer om Trafikverket och spårväg:
http://www.sparvagnsstaderna.se/trafikverket-och-sparvag-forslag-till-atgarder

För mer information kontakta: 
Anna-Karin Johansson, Kommunikationschef, Spårvagnsstäderna, tel. 073-257 25 13
Jens Forsmark, Samordnare, Spårvagnsstäderna, tel. 070- 568 06 48


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse