2013-12-06 12:23Pressmeddelande

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor

null

Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

Spårvagnsstäderna föreslår att regeringen i sin myndighetsinstruktion till Trafikverket inkluderar ansvar för all spårtrafik, inte bara järnvägstrafik. I instruktionen saknas även att Trafikverket ansvarar för spåranläggningars tekniska utförande. I dag nämns endast ett ansvar för väganordningar. Föreningen föreslår nu att det korrigeras.

- Vi vill uppmana regeringen att inkludera ett tydligt ansvar för spårvägstrafik för Trafikverket. Skriver man in ordet spårtrafik i myndighetsinstruktionen inkluderar det såväl järnvägstrafik som tunnelbane- och spårvägstrafik, menar Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnstäderna.

Spårvagnsstäderna tycker att Trafikverket borde utpeka enheter och befattningar centralt och regionalt med uttryckligt ansvar för spårväg och spårvagnstrafik. Några sådana finns inte idag. 

- I takt med att flera städer planerar nya moderna spårvägar finns ett ökat behov av både kunskap och tekniska standarder. Trafikverket bör arbeta in spårvägar i kommande handböcker för vägars och gators utformning. Det är även angeläget att utveckla ett nationellt säkerhetstänkande för spårväg som ett led i myndighetens trafiksäkerhetsarbete, säger Jens Forsmark.

Spårvagnsstädernas rapport med förslag till åtgärder finns att ladda ner på föreningens webbplats:
www.sparvagnsstaderna.se/rapport-trafikverket

 

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse