2014-07-08 10:54Pressmeddelande

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

null

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. De beskeden lämnade ordförande och ledamöter från riksdagens Trafikutskott på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik? löd frågeställningen för Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen den 1 juli 2014. Ett hundratal personer kom för att lära sig mer och höra vad trafikpolitikerna Anders Ygeman (S), Stina Bergström (Mp) och Lotta Finstorp (M) hade att säga om frågan.

>> Läs hela referatet från seminariet och det trafikpolitiska samtalet på Spårvagnsstädernas
     webbplats: www.sparvagnsstaderna.se/pressrum/dokumentation-almedalen2014

Referatet får fritt spridas och publiceras med angivande av författare.

Foto: Erik Janson


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse