2014-05-05 14:29Pressmeddelande

Staten medfinansierar spårväg i nationell transportplan

null

Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

– Staten har visat investeringsvilja i tunnelbanan för Stockholm att växa kring. Det är väldigt positivt. Samma sak bör nu ske i de växande städer som har långt gångna planer på annan spårburen trafik, säger Jens Forsmark, kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Idag finns ett stort intresse över partigränserna hos Sveriges största kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att utveckla kollektivtrafiken med moderna spårvagnslinjer när städerna växer. Effektiv kollektivtrafik bidrar till ekonomisk utveckling, bättre luftkvalitet och ökad bostadsproduktion. Hög kvalitet på kollektiva färdmedel är nödvändig för att uppfylla de transportpolitiska målen och få full nytta av satsningarna på långväga persontransporter.

I Lund finns alla möjligheter för staten att medfinansiera en planerad spårväg. Trafikverket Region Syd har tillsammans med Lunds kommun och Region Skåne gjort en avsiktsförklaring för spårvägen mellan Lund C och ESS. I den fastställs bland annat att staten har ett intresse av att persontransporterna i Lund kan ske på ett effektiv och hållbart sätt genom en kapacitetsstark spårvägslinje. Allting är utrett och spårvägen är redo för byggstart. Men satsningen fanns inte med när den nationella planen presenterades.

– Spårvagnsstäderna håller med Trafikverket Region Syd. Staten bör i högre grad bidra till att lösa kapacitetsutmaningarna i städernas kollektivtrafiksystem och underlätta arbetspendling. Spårvägen är Lunds tunnelbana, menar Jens Forsmark.

Läs Spårvagnsstädernas sammanställning av alla spårvägsprojekt som finns i Nationella transportplanen 2014-2025

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse