2014-10-06 11:57Pressmeddelande

Stadsmiljöavtal bör ge statlig medfinansiering till nya moderna spårvägslinjer

null

Den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utställt ett löfte om att staten ska stimulera hållbara transporter runt om i Sverige, vilket då bör ge statliga nationella investeringsmedel till moderna spårvägar i Sveriges växande städer.

Enligt överenskommelsen ska staten genom stadsmiljöavtal med kommunerna stimulera hållbara transporter i städer. Där ingår spårväg, men även tunnelbana, pendeltåg och andra större kollektivtrafiksatsningar som kräver medfinansiering.

Fler svenska städer behöver satsa på kollektivtrafiken för att minska sina klimatpåverkande utsläpp och skapa en attraktiv stadsutveckling. Stadsmiljöavtalen innebär att regioner och kommuner kommer att kunna söka statlig medfinansiering till nya investeringar i kollektivtrafiken.

- En bra och effektiv kollektivtrafik är avgörande för utvecklingen i landets alla större växande städer. Vi hoppas därför nu att den nya regeringen kommer att fullfölja sin överenskommelse och bidra med statlig medfinansiering i alla de städer som nu planerar moderna spårvägar, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd Stockholms Läns Landsting och ordförande i Spårvagnsstäderna.

Den ekonomiska tillväxten skapas huvudsakligen i de större städerna. Sverige har idag Europas snabbaste urbanisering. En effektiv kollektivtrafik ger nyttor i form av ökad tillväxt, förbättrad luftkvalitet och ökat bostadsbyggande.

- Stadsmiljöavtalen skapar nya förutsättningar för kommunerna att genomföra sina planerade satsningar på klimatsmarta spårvägar. Det är en omfattande investering att få städerna att utvecklas längs med kollektivtrafiklinjerna. Därför krävs även ett statligt engagemang, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd Malmö Stad och vice ordförande i Spårvagnstäderna.

Översta bilden: Visionsbild för den planerade spårvägen på Getingevägen i Lund. Illustration: Lunds kommun och Metro arkitekter.

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse