2013-03-05 09:54Pressmeddelande

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

null

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

- Spårvägens roll i den moderna staden

Att bygga spårväg är att bygga stad. De stora städerna
fortsätter att växa. Ekonomin förändras och möten, tankeutbyte och
intellektuellt kapital får en allt viktigare roll. Städernas attraktivitet är
en konkurrensfaktor, men även en produktionsfaktor, när staden förmår optimera
förutsättningarna för tankeutbyte. De globala utmaningarna med ansträngda
resurser är inte möjliga att bortse från utan påverkar våra samhällen.

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens diskuterar spårvägens,
stadsplaneringens och politikens roll i denna nya spelplan.

Se länken nedan för program;

http://www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/sparvagnsstadernas-arsmoteskonferens

Journalister deltar utan kostnad.

Välkommen!


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse