2018-07-19 08:07Pressmeddelande

Spårvagnsstäderna lanserar Spårvägsforum

Sedan Spårvagnsstäderna bildades 2009 har föreningen varje år arrangerat en tvådagarskonferens där högt och lågt rörande spårväg diskuterats. 

Arrangemangets namn har varit otydligt och det tidigare namnet 'Årsmöteskonferens' är inte så attraktivt som det skulle kunna vara. Därför har vi döpt om arrangemanget för att på ett bättre sätt visa vad konferensen handlar om. Upplägget på Spårvägsforum kommer dock förbli sig likt, och även föreningens årsmöte kommer fortsättningsvis äga rum i anslutning till konferensen. 

- Beslutet att nylansera vår årliga konferens som Spårvägsforum baserar sig i feedback vi fått från våra aktiva i föreningen och besökare på våra arrangemang som inte tycker att det tidigare namnet tydligt nog visade vad konferensen handlar om. Förhoppningen är också att namnet lättare ska kunna locka till sig nya deltagare som får höra talas om konferensen på andra sätt än genom sina kollegor, menar Hans Cruse, kanslichef på Spårvagnsstäderna. 

Med nytt namn kommer också ny logotyp för arrangemanget. Logotypen tar avstamp i föreningen logga för att göra kopplingen tydlig mellan föreningen och arrangemanget. Dock kommer en annan profilfärg användas. Den blå färgen har har funnits i föreningens grafiska profil sedan start, men har används sparsamt. 

- Arbetet går vidare med att profilera föreningens olika arrangemang tydligare. Nu är vi klara med Spårvägsforum. Nästa arrangemang att titta på blir föreningens olika mindre seminarier som arrangeras under året. Kanske kan även de profileras på liknande sätt och lanseras under nytt namn, avslutar Cruse. 

Spårvägsforum logotyp.

 


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse