2010-06-29 09:57Pressmeddelande

Spårvagnar - framtidens kollektivtrafik?

null

Välkommen till seminarium och mingel under politikerveckan i Almedalen.

Många kommuner vill idag investera i nya spårvagnslinjer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Norrköping och Linköping planerar en utbyggnad. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer. Men utbyggnaden möter utmaningar när det gäller finansiering, regelverk och samordning.

Ansvariga politiker presenterar sina utbyggnadsplaner och berättar varför man vill satsa på spårvägar. Vi får veta hur aktörerna i Skåne samarbetar för mer spårvagnstrafik inom och mellan tätorterna och om spårvägarnas roll i arbetet med att fördubbla kollektivtrafiken. Vi får se bilder och exempel från städer i Europa som valt en ny strategi för att lösa städernas trafikförsörjning. Seminariet avslutas med en debatt mellan representanter för Alliansen respektive de Rödgröna i riksdagens trafikutskott - Vem ska man rösta på om man gillar spårvagnar?

Medverkande;
Nina Larsson (Fp), riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith (Mp), riksdagens trafikutskott
Anders Rubin (S), vice ordf. Spårvagnsstäderna, kommunalråd Malmö Stad
Anneli Hulthén (S), kommunalråd Göteborgs Stad
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordf. Lunds kommun
Mats Persson (Fp), regionråd Region Skåne
Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk Kollektivtrafik
Björn Sylvén, trafikkonsult
Moderator: Pernilla Ström

Måndag 5 juli 2010, kl 16.00 – 17.00 med efterföljande mingel
Wisby Strand, Congress & Event, Strandvägen 4, lokal: Lojsta

Mer information: www.sparvagnsstaderna.se

Arrangörer: Spårvagnsstäderna, Swedtrain, Järnvägsentreprenörerna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.  


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse