2014-05-27 12:07Pressmeddelande

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

null

En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

– Våra återkommande kartläggningar visar ett ständigt ökande intresse hos kommunerna att satsa på spårburen trafik, konstaterar Jens Forsmark, kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Vid kartläggningen uttryckte kommunerna att spårväg planeras där man vill skapa tydliga kollektivtrafikstråk som staden kan utvecklas kring. Med satsningarna vill man öka integrationen mellan olika stadsdelar och locka bilister att åka kollektivt för att minska klimatpåverkan. Nya spårvägar ses även som ett sätt att uppfylla målsättningen att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, som finns i många offentliga måldokument.

– Sverige har idag Europas snabbaste urbanisering. Investeringar i städernas kollektivtrafik ger tydliga lokala, regionala och inte minst nationella nyttor i form av ökad tillväxt, minskad miljöpåverkan och förbättrad tillgänglighet, menar Jens Forsmark.


Läs mer om utbyggnadsplanerna för spårväg i Sverige på Spårvagnsstädernas webbplats:
www.sparvagnsstaderna.se/utbyggnadsplaner-sparvag-i-sverige

Bild: Visionsbild för den planerade spårvägen på Sölvegatan i Lund. Illustration: Lunds kommun och Metro arkitekter.

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse