2010-10-14 10:52Pressmeddelande

Seminarium: Att bygga ut spårväg – erfarenheter från Norrköping, Göteborg och Stockholm

null

Intresset för att bygga ut spårvägssystem är stort i Sverige och det växer alltmer. I Norrköping, Göteborg och Stockholm har man byggt ut sina spårvägar på senare år. Vad har man lärt sig och hur kan kunskaperna underlätta för andra utbyggnader som planeras runt om i Sverige?

Ta del av erfarenheter från Norrköping, Göteborg och Stockholm - välkommen till Spårvagnsstädernas seminarium!


Tisdag 9 november. Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. Journalister ackrediteras. För program och anmälan, läs mer i bifogad fil.

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.  


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse