2019-03-14 11:10Pressmeddelande

Rickard Malmström tar över ordförandeklubban för Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas ordförande. Rickard Malmström (MP) tar över ordförandeklubban för Spårvagnsstäderna.

Under torsdagen valde Spårvagnsstäderna nytt presidium och styrelse inför kommande verksamhetsår, och det står nu klart att Rickard Malmström (MP) från Uppsala tar över klubban inför det kommande året.

- Det känns inspirerande att delta i samarbetet mellan städer som ser spårväg som ett bra alternativ för att tillgodose behoven av en kapacitetsstark kollektivtrafik, säger Rickard Malmström (MP).

Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköping som sedan tidigare varit vice ordförande, blev omvald och fortsätter sitt arbete i föreningen.

Intresset för spårväg i Sverige fortsätter vara starkt, och det är viktigt att föreningen har en stabil grund i sitt arbete inför framtiden, för att underlätta för såväl befintliga spårvägsstäder som potentiella. Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli enklare att bygga spårväg i Sverige, eftersom spårväg är en miljövänlig, urban och effektiv transportlösning. I detta arbete ingår bland annat kunskapsdelning och demonstration av bra lösningar från hela världen.

Under torsdagen och fredagen närvarar över 100 deltagare vid Spårvägsforum i Uppsala med inslag om bland annat livscykelanalyser av spårväg, stadsutvecklingsprojekt och naturligtvis en hel del inspel om den framtida spårvägen i Uppsala.

- Det är väldigt roligt att kunna arrangera Spårvägsforum i Uppsala, som har stor potential att kunna bli nästa stad med modern spårväg i Sverige - nyfikenheten är stor, säger Hans Cruse, kanslichef för föreningen.

 


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse
Rickard Malmström
Ordförande
Rickard Malmström