2015-03-03 14:57Pressmeddelande

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

null

Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för modern spårväg i Finland presenteras och vi får veta hur franska staden Besançon skapat en kostnadseffektiv spårväg som samtidigt är attraktiv för resenärerna.

Vi får en inblick i hur regler kan tillämpas för att skapa tilltalande spårvägar med hög säkerhetsnivå och hur kommuner och kollektivtrafikmyndigheter kan arbeta med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

Vi promenerar till Munktellstaden och får bekanta oss med planerna för hur Eskilstuna ska utvecklas i framtiden och arbetet som pågår med att läka ihop olika stadsdelar med varandra. De lokala politikerna ger sin syn på hur de vill utveckla Eskilstuna längs med kollektivtrafiken.

Konferensen avslutas med en gemensam workshop där intresserade kan bidra till att utveckla nya riktlinjer för attraktiv kollektivtrafik med fokus på spårväg. Workshopen arrangeras i samarbete med X2AB.

Tid: Torsdag 26 mars, 10:00 - fredag 27 mars, 15:00
Plats: Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna

Se hela konferensprogrammet på Spårvagnsstädernas webbplats

Läs konferensprogrammet som en Pdf-fil


För mer information om deltagande, kontakta gärna:

Anna-Karin Johansson, Kommunikationschef
Telefon: 073-257 25 13
E-post: anna-karin.johansson@sparvagnsstaderna.se

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse