2014-06-30 07:30Pressmeddelande

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

null

Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa. Det finns många nationella nyttor med att staten satsar investeringsmedel i växande städer. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium i Almedalen med politikersamtal & nordisk utblick.

Sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer; Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

Effektiv kollektivtrafik bidrar till ekonomisk utveckling, bättre luftkvalitet och ökad bostadsproduktion. Hög kvalitet på kollektiva färdmedel är nödvändig för att uppfylla de transportpolitiska målen och få full nytta av satsningarna på långväga persontransporter.

Tid: Tisdag 1 juli 2014 kl. 16.00 – 17.10 (med efterföljande mingel)
Plats: Almedalens Hotell (ingång direkt från Almedalsparken), Visby

Program

16.00 – 16.10 Välkommen
Christer G. Wennerholm (M), ordförande i SL & ordförande Spårvagnsstäderna
Karolina Skog (Mp), kommunalråd i Malmö Stad & vice ordförande Spårvagnsstäderna

16.10 – 16.15 Statlig medfinansiering av spårväg i Danmark och Finland
En kortfattad redogörelse av hur det statliga engagemanget för spårväg ser ut i grannländerna.
Anna-Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna

16.15 – 16.35 Statlig medfinansiering av spårväg i Köpenhamnsregionen
Statlig, kommunal och regional samfinansiering av spårväg sker nu i flera städer i Danmark. Ett av dessa projekt är Ring 3, en spårväg som löper genom ett flertal kommuner inom Region Hovedstaden, Köpenhamn. En utredning startas nu även för att undersöka ett sammanhängande nät av spårvägar i Storköpenhamn. En redogörelse för samarbetet kring finansieringen av utredningar och utbyggnad.
Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden

16.35 – 17.10 Statlig medfinansiering av spårväg i Sverige?
Politiskt samtal med ledamöter från riksdagens trafikutskott.
Anders Ygeman (S), ordförande, Riksdagens trafikutskott
Lotta Finstorp (M), ledamot, Riksdagens trafikutskott
Stina Bergström (Mp), ledamot, Riksdagens trafikutskott

17.10 – 18.00 Mingel med mat och dryck


Konferencierer: Jens Forsmark, kanslichef, Spårvagnsstäderna & Anna- Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna

Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!


Foto: Psycho Delia CC BY-NC


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse