2014-07-03 14:13Pressmeddelande

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

null

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Man vill organisera förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur kopplat till bostadsbyggande. Spårvagnsstäderna välkomnar detta initiativ som öppnar upp möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

– Det är mycket positivt att man vill satsa på utbyggnad av tunnelbana och även annan spårburen trafik. Det är avgörande för utvecklingen i storstadsregionerna. När nu Sverige växer starkt vill vi också gärna att man satsar på starka kollektivtrafikstråk i landets alla större städer som nu planerar moderna spårvägar, säger Christer G Wennerholm, (M) ordförande i SL och i Spårvagnsstäderna.

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. Den ekonomiska tillväxten skapas huvudsakligen i de större städerna. En effektiv kollektivtrafik ger nyttor i form av ökad tillväxt, förbättrad luftkvalitet och ökat bostadsbyggande.

– När man nu vill skapa förutsättningar för stora investeringar i stambanor för höghastighetståg är det viktigt att det även ingår finansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik som kan ta vid i städerna vid stationerna. Det är viktigt för att få full utväxling på investeringarna, säger Karolina Skog, (Mp) kommunalråd i Malmö Stad och vice ordförande i Spårvagnstäderna.


Bilden ovan: Visionsbild av nya resecentrum i Norrköping när nya järnvägssträckan Ostlänken är färdig. Illustration: Erik Telldén, Norrköpings kommun.


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse