2014-03-27 11:55Pressmeddelande

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

null

Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet var ordförande för årsmötesförhandlingarna.

Till Spårvagnsstädernas styrelse valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö Stad


Som ledamöter i styrelsen valdes:

Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad
Ersättare: Gustaf Wiklund (Mp), kommunalråd, Helsingborgs Stad

Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot, Stockholms Stad
Ersättare: Daniel Helldén (Mp), oppositionsborgarråd, Stockholms Stad

Bengt Cete (Mp), kommunalråd, Norrköpings kommun
Ersättare: Karin Jonsson (C), oppositionsråd, Norrköpings kommun

Carin Lidman (S), kommunalråd och ordförande Tekniska nämnden, Västerås Stad
Ersättare: Bengt-Åke Nilsson (Fp), kommunfullmäktigeledamot, Västerås Stad

Dan Gahnström (Mp), kommunalråd, Botkyrka kommun
Ersättare: Botkyrka kommun äger rätt att även utse en ersättare.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun
Ersättare: Marica Lindblad (Mp), Oppositionsråd, Huddinge kommun

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordf. Lunds kommun
Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun

Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne
Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun
Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun

Stefan Hanna (C), kommunalråd, Uppsala kommun
Ersättare: Maria Gardfjell (Mp), kommunalråd, Uppsala kommun

- Behovet av en effektiv kollektivttrafik ökar när städerna växer. Allt fler städer planerar för spårväg och föreningen får därför nya medlemmar. Investeringar i städernas kollektivtrafik ger tydliga nationella nyttor i form av ökad tillväxt, minskad miljöpåverkan och förbättrad tillgänglighet. Staten har all anledning att bidra till finansieringen av utbyggnaderna, säger Spårvagnsstädernas ordförande Christer G Wennerholm.

Vice ordförande Karolina Skog betonar vikten av kollektivtrafikens framkomlighet:

- Den viktiga kollektivtrafiken bör prioriteras mer i stadsrummet så att resenärerna kommer fram effektivt. Vi bör ge den egna körfält och prioritet i trafiksignalerna. De viktigaste stråken bör dessutom uppgraderas till spårväg för att öka kapaciteten och göra resandet mer attraktivt.


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse