2011-03-16 11:31Pressmeddelande

Ny styrelse i Spårvagnsstäderna

null

På årsstämman idag valde Spårvagnsstäderna en ny styrelse. Tidigare ordföranden Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd och ordförande i Storstockholms Lokaltrafik, blev omvald för ytterligare ett år.

- Vårt mål är att fördubbla andelen resor som sker med kollektiva färdmedel och då krävs en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, säger Christer G Wennerholm. Spårvagnar är klimatsmarta och effektiva och det finns konkreta planer på att bygga ut spårvägstrafiken i alla de städer som finns representerade i styrelsen och diskussioner pågår i ännu fler städer.

Ordförande: Christer G Wennerholm (M), ordförande SL
Ersättare: Charlotte Wäreborn Schultz, VD, Svensk Kollektivtrafik

Vice Ordförande: Eva Andersson (S), Kommunalråd, Norrköpings kommun
Ersättare: Mattias Stenberg (Mp), Kommunalråd, Norrköpings kommun

Ledamöter:
Anders Rubin (S), Kommunalråd, Malmö Stad 
Ersättare: Karolina Skog (Mp), Kommunalråd, Malmö Stad

Anders Teljebäck (S), Kommunalråd, Västerås Stad
Ersättare: Håkan Johansson, Infrastrukturstrateg, Västerås Stad

Anna Jähnke (M), Kommunalråd, Helsingborgs Stad
Ersättare: Cecilia Elmberg, Utredare, Helsingborgs stad

Berthold Gustavsson (M), Kommunfullmäktigeledamot, Stockholms Stad
Ersättare: Malte Sigemalm (S), Kommunfullmäktigeledamot, Stockholms Stad.

Mats Helmfrid (M), KS-ordf. Lunds kommun
Ersättare: Anders Almgren (S), Oppositionsråd, Lunds kommun

Mats Persson (Fp), Regionråd, Region Skåne
Ersättare: Stefan Svalö (S), Region Skåne

Muharrem Demirok (C), Kommunalråd, Linköpings kommun
Ersättare: Kristina Edlund (S), Kommunalråd, Linköpings kommun

Owe Nilsson (S), Ordf. Trafiknämnden, Göteborgs Stad
Ersättare: Roland Rydin (M), Vice ordförande, Trafiknämnden Göteborgs Stad

 

Kontakt: Jens Forsmark, Samordnare, Spårvagnsstäderna 070-568 06 48

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse