2015-03-27 16:48Pressmeddelande

Ny ordförande och styrelse vald i Spårvagnsstäderna

null

Spårvagnsstäderna har igår på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna.

Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad. Föreningens nya vice ordförande är Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköpings kommun.

Som ledamöter i styrelsen valdes följande representanter från Spårvagnsstädernas medlemmar :

Botkyrka kommun
Dan Gahnström (MP)

Helsingborgs Stad
Annika Román (MP)
Ersättare: Ali Shibl (S)

Huddinge kommun
Erik Ottosson (M)
Ersättare: Marica Lindblad (MP)

Linköpings kommun
Kristina Edlund (S)
Ersättare: Muharrem Demirok (C)

Lunds kommun
Anders Almgren (S)
Ersättare: Christer Wallin (M)

Malmö Stad
Milan Obradovic (S), ordförande
Ersättare: Torbjörn Tegnhammar (M)

Norrköpings kommun
Karin Jonsson (C), vice ordförande
Ersättare: Bengt Cete (MP)

Region Skåne
Stefan Svalö (S)
Ersättare: Cristina Glad (FP)

Stockholms Stad
Daniel Helldén (MP)
Ersättare: Berthold Gustavsson (M)

Uppsala kommun
Maria Gardfjell (MP)
Ersättare: Stefan Hanna (C)

Västtrafik
Leif Blomqvist (S)


Spårvagnsstädernas nya ordförande, Milan Obradovic (S) är från Malmö, en stad som idag planerar nya utbyggnader av modern spårväg.

– Det är viktigt att staten kan medfinansiera den här typen av större infrastruktursatsningar. Kommunerna klarar inte själva att ta kostnaderna för en utbyggnad av spårväg. Det handlar om att stimulera en hållbar stadsutveckling och ökat bostadsbyggande, säger han.

Föreningens nya vice ordförande Karin Jonsson (S) är kommunalråd i Norrköping, en av de svenska kommuner som idag har spårvagnar. Hon tycker att Spårvagnsstäderna har en viktig roll som samarbetsforum när nya spårvägar planeras.

– Föreningen har många engagerade kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i Sverige som är intresserade av spårväg och hållbar stadsutveckling, totalt 16 stycken. Norrköping som spårvagnsstad tar gärna till sig nya rön och vi delar gärna med oss av våra egna erfarenheter till andra kommuner som funderar på spårvägsutbyggnad, säger Karin Jonsson.

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse