2013-04-18 10:19Pressmeddelande

Ny kommunikationschef på Spårvagnsstäderna

null

Spårvagnsstäderna har anställt Anna-Karin Johansson som ny kommunikationschef. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna välkomnar förstärkningen:

- Jag är glad för den nya rekryteringen vi gjort till kansliet. Spårvagnsstäderna får fler och fler medlemmar och föreningen växer nu i takt med att många kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige planerar för nya spårvagnslinjer.

Anna-Karin kommer närmast från Svenska Institutet och har under de senaste 15 åren arbetat med kommunikation och hållbar utveckling på flera statliga myndigheter och ideella organisationer i Sverige och utomlands.

- Det händer otroligt mycket på spårvägsområdet både i Europa och Sverige. En utmaning för oss som arbetar med kommunikationsfrågor inom det här området är att de moderna spårvägar som vi behöver kommunicera kring, ännu inte är vanliga i Sverige. Vi behöver visa på goda exempel och sprida kunskap från städer där man byggt moderna och kostnadseffektiva system, säger Anna-Karin. Hon fortsätter:

- För mig handlar moderna spårvägar lika mycket om hållbar stadsutveckling som kollektivtrafik. De exempel vi ser från andra länder är att många städer får en fantastisk utveckling längs de stråk där spårvägarna byggs, det skapas attraktiva stadsmiljöer samtidigt som tillgängligheten ökar.

 

Om Spårvagnsstäderna 
Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse