2009-06-03 13:41Pressmeddelande

Nu startar ett nätverk för spårvagnstrafik

null

Allt fler svenska städer vill bygga spårvägar med spårvagnstrafik. Men internationella erfarenheter visar att det inte räcker med god vilja lokalt, det behövs ett statligt engagemang för att utbyggnaden ska bli verklighet. För att driva på utbyggnaden av spårvägar i svenska städer startas idag ett nationellt nätverk.

I interimsstyrelsen ingår;

Sten Nordin, Finansborgarråd, Stockholm

Anders Rubin, Kommunalråd, Malmö

Owe Nilsson, ordf. Trafiknämnden, Göteborg

Peter Danielsson, KS ordf. Helsingborg

Eva Andersson, Kommunalråd, Norrköping

Mats Helmfrid, KS-ordf. Lund

Birte Sandberg, 1 vice ordf. nämnden för kollektivtrafik Region Skåne

Christer G Wennerholm, ordf. SL

Vi menar att det finns många fördelar med modern spårvagnstrafik. En spårvagn motsvarar två till tre ledbussar och kan därmed öka kapaciteten i transportsystemet i motsvarande grad. Spårvagnar drivs dessutom elektriskt vilket ger ett viktigt och klimatsmart bidrag till förbättrad luftkvalitet i städernas centrala delar.

I Europa har spårvägen varit ett verktyg för stadsförnyelse i tjugo år. Över hela världen har fler än hundra städer sett nya spårvägar födas sedan 1980. Gemensamt för länder där nya spårvägar etablerats är att det finns tydliga spelregler för finansiering. Systemen varierar men det viktiga är att det finns spelregler och pengar avsatta. Så är fallet i Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Även i Sverige ser nu flera kommuner spårvägen som den främsta lösningen för att utveckla kollektivtrafiken. Så är fallet i Stockholm, Malmö, Lund och Helsingborg och i de etablerade spårvägsstäderna Göteborg och Norrköping.

För ökat kunskapsutbyte mellan städer som redan har, och de städer som planerar för, spårvagnstrafik bildas idag den tredje juni nätverket Spårvagnsstäderna. Nätverkets syfte är dels att visa på spårvägens styrka för vitalisering och stadsförnyelse, dels att arbeta för tydliga spelregler för finansiering av nya spårvägar.

För mer information kontakta;

Helena Widegren, Pressansvarig finansroteln, Stockholms Stad 08- 508 29 878

Anders Rubin, Kommunalråd, Malmö 070- 636 26 77

Owe Nilsson, ordf. Trafiknämnden, Göteborg Stad 070- 564 10 21

Stellan Folkesson, Stadsdirektör, Helsingborg 073- 231 12 50

Eva Andersson, Kommunalråd, Norrköping 073- 020 10 57

Mats Helmfrid, KS-ordf. Lund 070- 734 77 67

Birte Sandberg, 1 vice ordf. nämnden för kollektivtrafik Region Skåne 070- 862 63 08

Christer G Wennerholm, ordf. SL 070- 737 41 28

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.  


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse