2012-06-13 16:30Pressmeddelande

Nu blir det enklare att planera spårvägar

null

Riksdagen har idag beslutat att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt Plan- och Bygglagen. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år. Tidigare har lagen krävt en obligatorisk dubbelprövning enligt både Plan- och Bygglagen och Lag om byggande av järnväg.

- Riksdagens beslut är mycket välkommet och kommer att underlätta de omfattande planer på utbyggnad av spårväg som nu finns i många av Sveriges mest expansiva städer säger Jens Forsmark, Samordnare för Spårvagnsstäderna.

Spårvagnsstäderna har haft en avgörande betydelse när lagändringen har tillkommit.  Organisationen har uppmärksammat dubbelprövningen som ett av de största hindren för en effektiv utbyggnad av spårväg.

- Den har gjort planeringsprocessen tidsödande utan att planeringens kvalitet eller slutresultatet för den skull blivit bättre, säger Jens Forsmark. Nu blir det både billigare och enklare att planera för spårvägsbyggen.

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse