2010-09-02 15:58Pressmeddelande

Nu blir det enklare att planera spårväg

null

Den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén stöder till fullo Spårvagnsstädernas förslag att förenkla planeringen av spårvägar. Lagändringen innebär om den genomförs snabbare genomförande och lägre kostnader för nya spårvägar.

Idag redovisade den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03) sitt slutbetänkande.

Transportinfrastrukturkommitténs uppdrag är att effektivisera planeringsprocessen för transportinfrastruktur.

Spårvagnsstäderna har kontaktat kommittén för att påtala att dubbelprövningen vid planering av spårväg enligt både Plan- och Bygglagen och Lag om byggande av järnväg medför en onödigt utdragen planeringsprocess som gör projekten dyrare utan att förbättra vare sig planeringen eller slutresultatet.

Kommittén stöder till fullo Spårvagnsstädernas bedömning och säger; ”Planeringen av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Det ska vara möjligt, men inte längre obligatoriskt, att tillämpa banlagen.”

Förslaget innebär ändring av 1 kap. 1 § andra stycket banlagen och 4 kap. 34 § andra stycket nya PBL.

Läs mer i kommitténs betänkande;

http://www.regeringen.se/sb/d/12565/a/150993

(om du läser direkt i dokumentet är det s. 214- 219, väljer du att skriva ut är det s. 209- 214)

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.  


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse