2009-09-18 16:09Pressmeddelande

Nu bildas Spårvagnsstäderna

null

Idag bildas föreningen Spårvagnsstäderna av Sveriges största kommuner och trafikhuvudmän. Föreningen ska underlätta utbyggnaden av spårvägar för spårvagnstrafik.

- Den våg av spårvägsutbyggnader som dragit fram genom Europa de senaste 20 åren når nu Sverige. Det finns konkreta planer på utbyggnader i alla de städer som finns representerade i styrelsen och diskussioner pågår i ännu fler städer, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M), tillika nybliven ordförande i föreningen.

- Spårvagnen är ett transportmedel i tiden; bekvämt, miljöanpassat och med hög kapacitet till förhållandevis rimliga investeringskostnader.

- Föreningen Spårvagnsstäderna ska underlätta samarbete och en förenkling av tillståndsprocesserna. Vi ser mycket ljust på framtiden för spårvagnar i Sverige, säger Wennerholm.

 

Fakta om föreningen Spårvagnsstäderna

Följande personer ingår i styrelsen;

Ordförande: Christer G Wennerholm, ordf. SL

Vice ordförande: Anders Rubin, Kommunalråd, Malmö Stad 

Ledamöter: Birte Sandberg, 1 v. ordf. nämnden f. kollektivtrafik, Region Skåne

Eva Andersson, Kommunalråd, Norrköping

Mats Helmfrid, KS-ordf. Lunds kommun

Owe Nilsson, ordf. Trafiknämnden, Göteborgs Stad

Peter Danielsson, KS ordf. Helsingborgs Stad

Sten Nordin, Finansborgarråd, Stockholms Stad

 

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.  


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse