2015-04-21 11:03Pressmeddelande

Lunds nya spårväg engagerar fler blivande spårvagnsstäder

null

Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya stadsmiljöavtal. Lund blir den första staden i Sverige som satsar på helt nytt system. De sex andra städer i Sverige som har utbyggnadsplaner för spårväg får nu ett efterlängtat exempel att studera inför framtida satsningar i kollektivtrafiken.

På en presskonferens i rådhuset den 16 april meddelade kommunstyrelsens ordförande i Lund, Anders Almgren (S) att Trafikverket kommer föreslå för regeringen att Lund redan under 2015 får statlig medfinansiering för sin planerade spårväg. Staden som inte haft spårvagnar tidigare, blir först i Sverige med att bygga ett helt nytt system. Den nya spårvagnslinjen kommer att gå från Lund C ut till forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Brunnshög. Utbyggnaden kommer att ge värdefulla kunskaper för framtida kollektivtrafiksatsningar i Sverige.

– Förutom Lund, planerar sex andra svenska städer nya utbyggnader av modern spårväg innan 2025. För dem innebär den här satsningen nu en unik möjlighet att ta del av Lunds kunskaper och erfarenheter av att bygga ett helt nytt system, säger Hans Cruse, tf kanslichef på Spårvagnsstäderna

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram ramverk för hur regeringens nya stadsmiljöavtal som ska stimulera och medfinansiera satsningar i städerna kollektivtrafik ska fungera. Uppdraget kommer att rapporteras till regeringen den 20 maj.

– Det är viktigt att ramverket för stadsmiljöavtalen stimulerar att olika trafiklösningar kan testas, utvärderas och jämföras med varandra. De planerade satsningarna på spårväg och stadsutveckling som finns i flera städer kan generera just de effekter regeringen vill se med stadsmiljöavtalen, att få fart på bostadsbyggandet och att utveckla städerna på ett både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, menar Hans Cruse.

Sammanlagt planeras 120 km ny spårväg i sju svenska städer fram till år 2025. Vissa spårvägsprojekt är redan beslutade och finansierade med lokala, regionala och nationella medel. Andra projekt har pekats ut i översiktsplaner och ligger tidigare i planeringsprocessen.

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse