2012-03-13 08:20Pressmeddelande

Karolina Skog, kommunalråd Malmö (mp), ny vice ordförande i Spårvagnstäderna

null

Karolina Skog ny vice ordförande i Spårvagnstäderna

Spårvagnstäderna valde på sin årsstämma en ny styrelse. Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting fick fortsatt förtroende att leda föreningens arbete. Till ny vice ordförande valdes Karolina Skog, kommunalråd för framtidens trafik i Malmö.

Styrelsen i sin helhet.

Ordförande Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting

Vice ordförande Karolina Skog (Mp), kommunalråd, Malmö kommun.
Ersättare: Anders Rubin (S), kommunalråd, Malmö kommun.

Styrelseledamöter och suppleanter

Anders Teljebäck (S), kommunalråd, Västerås Stad
Ersättare: Patrizia Strandman, infrastrukturstrateg, Västerås Stad

Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad
Ersättare: Cecilia Elmberg, utredare, Helsingborgs Stad

Berthold Gustavsson (M), kommunfullmäktigeledamot, Stockholms Stad
Styrelsen kan adjungera en ersättare

Mats Helmfrid (M), Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun

Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne
Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun
Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun

Styrelsen kan adjungera representanter från Uppsala Kommun

 

För mer information om Spårvagnsstädernas årsstämma kontakta

Jens Forsmark, Samordnare Spårvagnsstäderna

070- 568 06 48

jens.forsmark@sparvagnsstaderna.se

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse