2013-10-03 13:48Pressmeddelande

Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och Europa

null

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut.

SIS samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka hur spårvägar ska byggas och utvecklas. I ett första steg handlar arbetet om att se över vilka standarder som finns och fungerar. Sedan startar arbetet med att ta fram de standarder som kommer att bygga framtidens spårvägar. I arbetet kommer det bli viktigt att bevaka den pågående europastandardiseringen för spårvägar.
 
– Det är ett stort steg som nu tas för utvecklingen av moderna spårvägar i Sverige när vi skapar en kommitté för ett nationellt standardiseringsarbete. Förhoppningen är att minska kostnaderna och förenkla utbyggnader, säger Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna.

– I det här arbetet illustreras verkligen standardiseringens själ och styrka genom att vi tar tillvara möjligheter och behov för både gamla och nya spårvägssystem, säger Fredrik Göthe projektledare på SIS.

Alla företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta i arbetet med standarder för spårvägar hos SIS.


För mer information:

Fredrik Göthe,
Projektledare SIS, 08-555 522 68, fredrik.gothe@sis.se

Jens Forsmark,
Samordnare Spårvagnsstäderna, 070-568 06 48, jens.forsmark@sparvagnsstaderna.se

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse