2015-06-24 14:20Pressmeddelande

Fel om spårvägar i Handelskammarens elbussrapport

null

I Stockholms Handelskammares rapport ”Framtidens buss är elektrisk – satsa på elbuss istället för spårväg” som släpptes idag förekommer många faktafel om spårvägar. Spårvagnsstäderna korrigerar den information som redovisas i rapporten och redovisar verkliga fakta från Göteborg och Norrköping.

– Stockholms Handelskammares elbussrapport är inte seriös. Den innehåller många felaktigheter. Man och underskattar bussens kostnader samtidigt som man starkt överdriver spårvägens, därför vill vi nu bemöta påståenden som görs i rapporten säger Hans Cruse, tf kanslichef på Spårvagnsstäderna.
– Rapporten beaktar heller inte att spårvägar är långsiktiga samhällsinvesteringar. Nya linjer skapar attraktiva lägen där viktiga satsningar på bostäder, handel och arbetsplatser kan göras utan att biltrafiken i städerna behöver öka, fortsätter han.

Både nya spårvagnslinjer och busslösningar behövs när städerna växer och vi ska nå klimatmål och öka bostadsbyggandet. Det är därför positivt att Stockholm och andra städer nu testar elbussar. Men i den nya rapporten som Handelskammaren offentliggjorde idag finns tyvärr många felaktiga påståenden om spårväg som föreningen vill korrigera. Några exempel:

Kostnader för underhåll av busskörbanor beräknas till noll kronor i rapporten. Busstrafik med täta avgångar sliter mycket hårt på beläggning och underbyggnad av gatorna som kontinuerligt måste underhållas.

Personalkostnaderna utgör i regel omkring hälften av driftskostnaderna för busstrafik. Dessa kostnader berörs inte alls i rapportens beräkningar av driften för elbuss.

I rapporten påstås felaktigt att spårvagnar och bussar har samma kapacitet. En vanlig 30 meters spårvagn kan transportera dubbelt så många passagerare som en vanlig innerstadsbuss. Färre fordon krävs för att transportera samma antal resenärer.

Kostnad för underhåll av en spårvagnslinje på linje 4 i Stockholm överdrivs. De uppskattas till mer än sju gånger högre än motsvarande verkliga siffror från Göteborg och Norrköping.

Spårvagnar är mer energieffektiva än bussar, tvärtom mot vad som hävdas i rapporten.

Läs hela pressmeddelandet och se listan på de allvarligaste faktafelen in Handelskammarens rapport på Spårvagnsstädernas webbplats:

http://www.sparvagnsstaderna.se/pressrum/elbussrapport

Foto: Karl-Oskar Gustavsson


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse