2014-02-10 10:14Pressmeddelande

Eskilstuna kommun går med i föreningen Spårvagnsstäderna

null

Eskilstuna blir den tolfte svenska kommunen att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

– Eskilstuna väljer att bli medlem i Spårvagnsstäderna eftersom vi arbetar så aktivt med att utveckla stadsbyggandet och koppla ihop det bättre med kollektivtrafiken, säger Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna. Det finns en självklar koppling mellan stadsutveckling och spårväg, fortsätter han. Men det kräver stora investeringar att bygga om en stad för ökad hållbarhet och attraktivitet. Staten bör därför bli betydligt bättre på att hjälpa till i utbyggnaden av spårvägar.

I Regionförbundet Sörmlands regionala plan för transportinfrastruktur ingår att Eskilstuna ska göra en åtgärdsvalsstudie för bättre trafikmiljö, där spårväg ska undersökas. I kommunens översiktsplan utpekas spårväg som intressant i framtidens kollektivtrafik och nu fördjupas samarbetet med andra aktörer.

Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna välkomnar Eskilstuna in i föreningen:

– Spårvagnsstäderna växer i takt med att allt fler kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter planerar för nya spårvagnslinjer. Eskilstuna tar nu de första stegen mot möjligheten att strukturera sin stadsutveckling kring spårväg och vi uppskattar att de ansluter sig till vårt nätverk för ömsesidigt kunskapsutbyte.


 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse