2012-10-04 09:25Pressmeddelande

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

null

Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en ”lättare” standard. Men stora investeringar kan också betala sig i ett livscykelperspektiv och spårväg bidrar till att utveckla hela stadsbilden.

Ett 90-tal medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna träffades den 25- 26 september i Norrköping för att utbyta idéer om spårvägssatsningar och hur dessa kan göras effektivare. Ta del av presentationer och dokumentation från konferensen på Spårvagnsstädernas hemsida:

http://www.sparvagnsstaderna.se/pressrum/dokumentation-kostnadseffektiva-investeringar-i-sparvag

Referatet är för fri användning.

 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse