2011-06-27 13:52Pressmeddelande

Almedalsseminarium Spårvagnar för attraktiva städer

null

Sveriges största städer växer snabbt. Städerna erbjuder arbetstillfällen, studiemöjligheter och spännande mötesplatser med kultur och mångfald. Detta erbjuder fantastiska möjligheter men kräver fungerande transporter. Rätt satsningar kan bidra till attraktiva städer istället för miljöförstöring.

Många kommuner vill investera i nya spårvagnslinjer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Helsingborg och Norrköping har konkreta planer. Ytterligare andra undersöker det som en möjlighet för stadens framtida utveckling. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.

En sammanställning av aktuella utbyggnadsplaner presenteras. Ansvariga politiker förklarar varför man vill satsa på spårvägar och diskuterar vilken roll spårvagnssatsningar har för hållbara städer. Seminariet avslutas med ett samtal med representanter för Finansutskottet i Sveriges Riksdag.

Medverkande: Pia Nilsson (S), Finansutskottet, Sveriges Riksdag. Gunnar Andrén (Fp), Finansutskottet, Sveriges Riksdag. Christer G Wennerholm (M), ordförande SL & ordförande Spårvagnsstäderna. Mats Persson (Fp),
Regionråd, Region Skåne
. Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot, Stockholms Stad. Christer Ljungberg, vd, Trivector. Moderator: Anna Olin, journalist och programledare.

Tid: Måndag 4 juli, kl 16.00 – 17.00
Plats: Wisby Strand, Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse