2018-05-31 14:26Bloggpost

Birmingham - Spårvägen som bara växer

Spårvagn bland folk i BirminghamSpårvägen i Birmingham har blivit mer och mer populär.

Spårvägen i Birmingham (eller Midland Metro som den egentligen heter) har inte alltid varit en framgångshistoria. När den först stod klar i början av 2000-talet så brottades man med låga resenärssiffror. Men trots det satsade man vidare på sin spårväg. Nu har spårvägen fler resenärer än någonsin, man expanderar i centrum och till förorter, och man satsar stort på kontaktledningslös spårväg genom känsliga områden.

Spårvägen har idag sin slutstation utanför Grand Central vilket gör det lätt att byta mellan tåg och spårväg. Men så har det inte alltid varit och så kommer det inte förbli. Spårvägen förlängs just nu förbi stationen. Men innan den till slut kom hit i slutet av 2016, så var resenärssiffrorna lägre än förväntat. De nuvarande expansionerna kommer att locka mycket folk till spårvägen dock, och nya vagnar är beställda för att möta efterfrågan.

Spårvagn vid den tillfälliga ändhållplatsen vid stationen.

Spårvagn vid den tillfälliga ändhållplatsen vid stationen.

I Birminghams centrum är det mycket folk i rörelse som spårvagnarna måste ta hänsyn till. Och trots att de lokala ungdomarna just nu tycker att det roligaste som finns är att haka tag i spårvagnen och åka med sina cyklar, så sker det väldigt få olyckor. 

Mycket folk i rörelse längs med spårvägens dragning.

Mycket folk i rörelse längs med spårvägens dragning.

Bull street var slutstation efter den första förlängningen som färdigställdes, några hundra meter från den tidigare slutstationen. Förlängningen synliggjorde den tidigare ganska anonyma spårvägen vilket gjorde att fler resenärer lockades. Men det var krångligt att byta mellan tåg och spårvagn, och resenärerna fick ledas med ett rosa band längs vägen för att hitta rätt.

Två spårvagnar vid hållplatsen på Bull St, utanför upplyst entré på närliggande hus.

Spårvagnar vid den tidigare slutstationen Bull street

Utbyggnaden av spårvägen pågår för fullt runt om i stan. Allt ska vara klart till 2022 när Manchester står värd för Commonwealth games. Det blir anslutning till flera av förorterna, och stora nybyggda spårkorsningar planeras, liksom anslutningar till höghastighetsjärnvägen. 

Birmingham är ganska kuperat, vilket innebär att man fått göra en del anpassningar för att spårvägen ska kunna ta sig upp och ner för backarna. Bland annat har en del källare fått förstärkas och lutningen gjorts mer stringent så för att tillmötesgå fordonen.

Bilder på byggplank i centrala Birmingham.

Det byggs överallt i Birmingham, och allt spårvägsrelaterat ska vara klart 2022.

På en av de befintliga sträckningarna har påverkat sin omgivning ganska rejält. Det handlar om grässpåret som ligger längs med en ny exploatering i form av ett högt kontorshus. Här spelade fastighetsägaren en stor roll, och ville ha en snygg spårväg som passade bra till huset. Det blev grässpår, och parkeringshuset bakom kamouflerades med hjälp av en grön vägg.

Trenden att kamouflera mindre estetiskt tilltalande byggnader med hjälp av grönska är uppåtgående, men det är en utmaning att dels hålla väggarna gröna och på vintern syns byggnaden bakom betydligt mer. 

Spårvagn längs grässpår och längs med grön vägg i Birmingham.

Gröna väggar och grässpår i Birmingham.

Spårvägen lockar studiebesök från hela Europa för att komma och titta på inte bara den fysiska infrastrukturen, utan också Midland Metro Alliances arbetsmodell. Ett gäng olika företag har slagit ihop sig och bygger tillsammans spårvägen, utan att ena sig under en och samma juridiska indentitet. Vilket innebär både fördelar och nackdelar. i Birmingham.

Grupp tittar på spårvagn i Birmingham.

Grupper kommer från hela Europa för att besöka spårvägen i Birmingham.

Slutligen den stora nyheten från Birmingham. Stora delar av det nya nätet, särskilt genom centrum, kommer vara kontaktledningslöst. Det innebär att alla nya spårvagnar som levereras kommer att ha batteripaket på taket, och alla nuvarande spårvagnar kommer efterutrustas med batterier. 
Spårvagn med pantografen nedfälld då den kör på batteri.

Alla spårvagnar ska kunna köra på batteri.

Spårvagnen kan som mest köras 29 km på enbart batterier, men kommer i praktiken aldrig köra så långt. Batteriet kan laddas under normal drift med kontaktledning, i depå eller om så behövs vid vissa stationer som kommer ha en laddstolpe. 

Försöket med den första spårvagnen som konverterats har fallit väl ut, och nu utrustas resten av flottan med batterier. För föraren blir det väldigt liten skillnad jämfört med normal drift, allt sköts automatiskt. Och passagerarna märker ännu mindre. 

Kanske kan detta vara en väg framåt för vissa svenska städer?

 Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.


Kontaktpersoner

Hans Cruse
Kanslichef
Hans Cruse